حمایت سناتور آمریکایی ضد ایرانی از اغتشاشات اخیر در برخی شهر‌های ایران

حمایت سناتور آمریکایی ضد ایرانی از اغتشاشات اخیر در برخی شهر‌های ایران
سناتور آمریکایی ضد ایرانی ضمن انتقاد از قدرت گرفتن ایران در منطقه، حمایت علنی خود را از اغتشاشات کم‌تعداد در برخی شهر‌های ایران اعلام کرد.

حمایت سناتور آمریکایی ضد ایرانی از اغتشاشات اخیر در برخی شهر‌های ایران

سناتور آمریکایی ضد ایرانی ضمن انتقاد از قدرت گرفتن ایران در منطقه، حمایت علنی خود را از اغتشاشات کم‌تعداد در برخی شهر‌های ایران اعلام کرد.
حمایت سناتور آمریکایی ضد ایرانی از اغتشاشات اخیر در برخی شهر‌های ایران

ممکن است بپسندید...