روحانی و لاریجانی باید پاسخگو باشند/ مردم گرفتار هستند در حالی که آقایان خودشان در خانه‌های اشرافی زندگی می‌کنند

روحانی و لاریجانی باید پاسخگو باشند/ مردم گرفتار هستند در حالی که آقایان خودشان در خانه‌های اشرافی زندگی می‌کنند
میثم نیلی مدیر عامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی گفت: آقای روحانی و آقای لاریجانی که ظرف ۲۰ دقیقه برجام را تصویب کرد باید پاسخگو باشند. آقای روحانی ایده شما برای بستن با کدخدا جواب نداد حالا او باید پاسخگو باشد. مردم گرفتار هستند در حالی که آقایان خودشان در خانه‌های اشرافی زندگی می‌کنند.

روحانی و لاریجانی باید پاسخگو باشند/ مردم گرفتار هستند در حالی که آقایان خودشان در خانه‌های اشرافی زندگی می‌کنند

میثم نیلی مدیر عامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی گفت: آقای روحانی و آقای لاریجانی که ظرف ۲۰ دقیقه برجام را تصویب کرد باید پاسخگو باشند. آقای روحانی ایده شما برای بستن با کدخدا جواب نداد حالا او باید پاسخگو باشد. مردم گرفتار هستند در حالی که آقایان خودشان در خانه‌های اشرافی زندگی می‌کنند.
روحانی و لاریجانی باید پاسخگو باشند/ مردم گرفتار هستند در حالی که آقایان خودشان در خانه‌های اشرافی زندگی می‌کنند

ممکن است بپسندید...