روسیه: ائتلاف آمریکایی باتروریست‌ها در سوریه همکاری می‌کند

روسیه: ائتلاف آمریکایی باتروریست‌ها در سوریه همکاری می‌کند
روسیه اعلام کرد: ائتلاف آمریکایی در سوریه با تروریست‌های بین المللی همکاری می‌کند و شواهد متعددی این واقعیت را اثبات می‌کند.

روسیه: ائتلاف آمریکایی باتروریست‌ها در سوریه همکاری می‌کند

روسیه اعلام کرد: ائتلاف آمریکایی در سوریه با تروریست‌های بین المللی همکاری می‌کند و شواهد متعددی این واقعیت را اثبات می‌کند.
روسیه: ائتلاف آمریکایی باتروریست‌ها در سوریه همکاری می‌کند

ممکن است بپسندید...