شرط اجرای طرح جدید ترافیک/ زمان راه اندازی خط ۷ مترو

شرط اجرای طرح جدید ترافیک/ زمان راه اندازی خط ۷ مترو
شهردارتهران ابراز امیدواری کرد باتوجه به نزدیکی به پایان سال طرح شهرداری تهران درباره حذف آرم طرح ترافیک توسط شورای عالی ترافیک وشورای شهر تصویب شود واز اول فروردین ماه سال آینده اجرایی شود.

شرط اجرای طرح جدید ترافیک/ زمان راه اندازی خط ۷ مترو

شهردارتهران ابراز امیدواری کرد باتوجه به نزدیکی به پایان سال طرح شهرداری تهران درباره حذف آرم طرح ترافیک توسط شورای عالی ترافیک وشورای شهر تصویب شود واز اول فروردین ماه سال آینده اجرایی شود.
شرط اجرای طرح جدید ترافیک/ زمان راه اندازی خط ۷ مترو

ممکن است بپسندید...