ژیرینفسکی نامزد انتخابت ریاست جمهوری روسیه شد

ژیرینفسکی نامزد انتخابت ریاست جمهوری روسیه شد
کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه امروز (جمعه) گزارش داد: ولادیمیر ژیرینفسکی با ثبت نام در این مرکز نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه شد.

ژیرینفسکی نامزد انتخابت ریاست جمهوری روسیه شد

کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه امروز (جمعه) گزارش داد: ولادیمیر ژیرینفسکی با ثبت نام در این مرکز نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه شد.
ژیرینفسکی نامزد انتخابت ریاست جمهوری روسیه شد

ممکن است بپسندید...