کشف ۶ کیلو طلای قاچاق از یک اتوبوس

کشف ۶ کیلو طلای قاچاق از یک اتوبوس
ماموران گمرک در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس ۶ کیلو و ۲۷۷ گرم طلای ساخته شده کشف کردند .

کشف ۶ کیلو طلای قاچاق از یک اتوبوس

ماموران گمرک در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس ۶ کیلو و ۲۷۷ گرم طلای ساخته شده کشف کردند .
کشف ۶ کیلو طلای قاچاق از یک اتوبوس

ممکن است بپسندید...