کلاس‌های کنکور و زبان ساماندهی می‌شوند

کلاس‌های کنکور و زبان ساماندهی می‌شوند
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی گفت: شناسنامه‌ای با تابلو‌های مشخص و کد رهگیری برای مراکز آموزشی غیر دولتی مانند کلاس کنکور و زبان تهیه می‌شود.

کلاس‌های کنکور و زبان ساماندهی می‌شوند

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی گفت: شناسنامه‌ای با تابلو‌های مشخص و کد رهگیری برای مراکز آموزشی غیر دولتی مانند کلاس کنکور و زبان تهیه می‌شود.
کلاس‌های کنکور و زبان ساماندهی می‌شوند

ممکن است بپسندید...