«بیدار شو آرزو» منجر به زلزله تهران شد!

«بیدار شو آرزو» منجر به زلزله تهران شد!
بهناز جعفری از اکران فیلم «بیدار شو آرزو» پس از ۱۴ سال سخن گفت و همکای با کیانوش عیاری را تجربه شگفت انگیزی دانست که هرکس مدعی بازیگری است باید حداقل یک بار آن را داشته باشد.

«بیدار شو آرزو» منجر به زلزله تهران شد!

بهناز جعفری از اکران فیلم «بیدار شو آرزو» پس از ۱۴ سال سخن گفت و همکای با کیانوش عیاری را تجربه شگفت انگیزی دانست که هرکس مدعی بازیگری است باید حداقل یک بار آن را داشته باشد.
«بیدار شو آرزو» منجر به زلزله تهران شد!

ممکن است بپسندید...