خبر خوش نوبخت درباره یارانه/ امکان ندارد یارانه نیازمندان را قطع کنیم

خبر خوش نوبخت درباره یارانه/ امکان ندارد یارانه نیازمندان را قطع کنیم
محمدباقر نوبخت در برنامه شنبه شب گفتگوی ویژه خبری با اشاره به وضعیت یارانه نیازمندان گفت: دولت تاکنون نه تنها یارانه افراد نیازمند را قطع نکرده بلکه هرجا شک داشته آن را به ندار بودن و به نفع مردم تفسیر کرده است.

خبر خوش نوبخت درباره یارانه/ امکان ندارد یارانه نیازمندان را قطع کنیم

محمدباقر نوبخت در برنامه شنبه شب گفتگوی ویژه خبری با اشاره به وضعیت یارانه نیازمندان گفت: دولت تاکنون نه تنها یارانه افراد نیازمند را قطع نکرده بلکه هرجا شک داشته آن را به ندار بودن و به نفع مردم تفسیر کرده است.
خبر خوش نوبخت درباره یارانه/ امکان ندارد یارانه نیازمندان را قطع کنیم

ممکن است بپسندید...