راهپیمایی مردم در تهران/ راهیپمایان: مفسد اقتصادی اعدام باید گردد

راهپیمایی مردم در تهران/ راهیپمایان: مفسد اقتصادی اعدام باید گردد
راهپیمایی مردم ولایی تهران پس از پایان هشتمین سالگرد بزرگداشت حماسه نهم دی از مقصد مصلای تهران به سمت خیابان شهید بهشتی برگزار شد.

راهپیمایی مردم در تهران/ راهیپمایان: مفسد اقتصادی اعدام باید گردد

راهپیمایی مردم ولایی تهران پس از پایان هشتمین سالگرد بزرگداشت حماسه نهم دی از مقصد مصلای تهران به سمت خیابان شهید بهشتی برگزار شد.
راهپیمایی مردم در تهران/ راهیپمایان: مفسد اقتصادی اعدام باید گردد

ممکن است بپسندید...