زلزله نسبتا بزرگی شیراز را لرزاند

زلزله نسبتا بزرگی شیراز را لرزاند
زلزله‌ای نسبتا شدید دقایقی پیش بخش‌هایی از استان‌های فارس و بوشهر را لرزاند.

زلزله نسبتا بزرگی شیراز را لرزاند

زلزله‌ای نسبتا شدید دقایقی پیش بخش‌هایی از استان‌های فارس و بوشهر را لرزاند.
زلزله نسبتا بزرگی شیراز را لرزاند

ممکن است بپسندید...