سلامتی: حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی اشتباه نبود/رییس‌جمهور هم باید حمایت شود هم نقد

سلامتی: حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی اشتباه نبود/رییس‌جمهور هم باید حمایت شود هم نقد

سلامتی: حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی اشتباه نبود/رییس‌جمهور هم باید حمایت شود هم نقد

سلامتی: حمایت اصلاح‌طلبان از روحانی اشتباه نبود/رییس‌جمهور هم باید حمایت شود هم نقد

ممکن است بپسندید...