شفر خطاب به نورافکن؛ جایی نرو! لازمت دارم

شفر خطاب به نورافکن؛ جایی نرو! لازمت دارم
قرارداد امید نورافکن در روز‌های میانی تیر ماه در حالی تمدید شد که این بازیکن برای عقد قرارداد با یک باشگاه یونانی پای پلکان هواپیما بود، اما با صحبتی که منصوریان با او و مدیربرنامه اش داشت از این اقدام انصراف داد و دو ساله بست.

شفر خطاب به نورافکن؛ جایی نرو! لازمت دارم

قرارداد امید نورافکن در روز‌های میانی تیر ماه در حالی تمدید شد که این بازیکن برای عقد قرارداد با یک باشگاه یونانی پای پلکان هواپیما بود، اما با صحبتی که منصوریان با او و مدیربرنامه اش داشت از این اقدام انصراف داد و دو ساله بست.
شفر خطاب به نورافکن؛ جایی نرو! لازمت دارم

ممکن است بپسندید...