«مخالف‌خوانی» پرستیژ سیاسی بعضی‌ها شده/ کسانی که امکانات مملکت دستشان بوده باید پاسخگو باشند نه طلبکار!

«مخالف‌خوانی» پرستیژ سیاسی بعضی‌ها شده/ کسانی که امکانات مملکت دستشان بوده باید پاسخگو باشند نه طلبکار!
مدیرمسؤل روزنامه جوان گفت: کسانی که اختیاراتی داشتند برای پوشاندن ناکامی‌ها و اینکه کارنامه قابل دفاعی ندارند، طلبکار نظام می‌شوند!

«مخالف‌خوانی» پرستیژ سیاسی بعضی‌ها شده/ کسانی که امکانات مملکت دستشان بوده باید پاسخگو باشند نه طلبکار!

مدیرمسؤل روزنامه جوان گفت: کسانی که اختیاراتی داشتند برای پوشاندن ناکامی‌ها و اینکه کارنامه قابل دفاعی ندارند، طلبکار نظام می‌شوند!
«مخالف‌خوانی» پرستیژ سیاسی بعضی‌ها شده/ کسانی که امکانات مملکت دستشان بوده باید پاسخگو باشند نه طلبکار!

ممکن است بپسندید...