مراقب باشید ضدانقلاب‌ها بر موج اعتراضات سوار نشوند

مراقب باشید ضدانقلاب‌ها بر موج اعتراضات سوار نشوند
عضو هیات رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت:معترضانی که دنبال مالشان هستند باید مراقب باشند ضدانقلاب سوار بر این موج نشود و اگر سوار شد باید تودهنی به آن‌ها بزنند و اظهار وفاداری به ولایت کنند.

مراقب باشید ضدانقلاب‌ها بر موج اعتراضات سوار نشوند

عضو هیات رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت:معترضانی که دنبال مالشان هستند باید مراقب باشند ضدانقلاب سوار بر این موج نشود و اگر سوار شد باید تودهنی به آن‌ها بزنند و اظهار وفاداری به ولایت کنند.
مراقب باشید ضدانقلاب‌ها بر موج اعتراضات سوار نشوند

ممکن است بپسندید...