واکنش سعید جلیلی به ناآرامی‌های اخیر

واکنش سعید جلیلی به ناآرامی‌های اخیر
همزمان با هشتمین سالگرد «یوم الله ۹ دی»، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران با دکتر سعید جلیلی دیدار و گفتگو کردند.
در بخشی از این دیدار دکتر جلیلی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر صحبت هایی را بیان داشت.

واکنش سعید جلیلی به ناآرامی‌های اخیر

همزمان با هشتمین سالگرد «یوم الله ۹ دی»، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران با دکتر سعید جلیلی دیدار و گفتگو کردند.
در بخشی از این دیدار دکتر جلیلی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر صحبت هایی را بیان داشت.
واکنش سعید جلیلی به ناآرامی‌های اخیر

ممکن است بپسندید...