پسکوف: بدتر شدن روابط با آمریکا، جزو ناامیدی‌های بزرگ سال بود

پسکوف: بدتر شدن روابط با آمریکا، جزو ناامیدی‌های بزرگ سال بود
سخنگوی کاخ کرملین تشدید تنش‌ها بین روسیه و آمریکا را جزو اتفاقات ناامید کننده سال ۲۰۱۷ دانست.

پسکوف: بدتر شدن روابط با آمریکا، جزو ناامیدی‌های بزرگ سال بود

سخنگوی کاخ کرملین تشدید تنش‌ها بین روسیه و آمریکا را جزو اتفاقات ناامید کننده سال ۲۰۱۷ دانست.
پسکوف: بدتر شدن روابط با آمریکا، جزو ناامیدی‌های بزرگ سال بود

ممکن است بپسندید...