۹ دی متعلق به هیچ جریان و جناحی نبود و نیست/ مسئولان به جای آمار دادن به مشکلات مردم رسیدگی کنند

۹ دی متعلق به هیچ جریان و جناحی نبود و نیست/ مسئولان به جای آمار دادن به مشکلات مردم رسیدگی کنند
دبیر شورای تبیین مواضع بسیجی دانشجویی استان خوزستان گفت: مسئولان به جای آمار دادن به مشکلات مردم رسیدگی کنند؛ مردم نمی‌پذیرند که مسئولان زندگی اشرافی داشته باشند و از حقوق‌های میلیونیشان ناراضی باشند!

۹ دی متعلق به هیچ جریان و جناحی نبود و نیست/ مسئولان به جای آمار دادن به مشکلات مردم رسیدگی کنند

دبیر شورای تبیین مواضع بسیجی دانشجویی استان خوزستان گفت: مسئولان به جای آمار دادن به مشکلات مردم رسیدگی کنند؛ مردم نمی‌پذیرند که مسئولان زندگی اشرافی داشته باشند و از حقوق‌های میلیونیشان ناراضی باشند!
۹ دی متعلق به هیچ جریان و جناحی نبود و نیست/ مسئولان به جای آمار دادن به مشکلات مردم رسیدگی کنند

ممکن است بپسندید...