۹ دی یک زلزله سیاسی برای مستکبرین عالم و آمریکای جنایتکار بود

۹ دی یک زلزله سیاسی برای مستکبرین عالم و آمریکای جنایتکار بود
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس در بیانیه‌ای به مناسبت ۹ دی اعلام کرد: ۹ دی یک زلزله سیاسی برای مستکبرین عالم و آمریکای جنایتکار بود.

۹ دی یک زلزله سیاسی برای مستکبرین عالم و آمریکای جنایتکار بود

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان فارس در بیانیه‌ای به مناسبت ۹ دی اعلام کرد: ۹ دی یک زلزله سیاسی برای مستکبرین عالم و آمریکای جنایتکار بود.
۹ دی یک زلزله سیاسی برای مستکبرین عالم و آمریکای جنایتکار بود

ممکن است بپسندید...