انتقاد کوروش تهامی از اظهارنظرهای هنرمندان در فضای مجازی

انتقاد کوروش تهامی از اظهارنظرهای هنرمندان در فضای مجازی
کورش تهامی گفت: هنوز شناخت درستی نسبت به فضای مجازی وجود ندارد و انگار همه می‌خواهند صرفاً در این فضا از هم انتقام بگیرند.

انتقاد کوروش تهامی از اظهارنظرهای هنرمندان در فضای مجازی

کورش تهامی گفت: هنوز شناخت درستی نسبت به فضای مجازی وجود ندارد و انگار همه می‌خواهند صرفاً در این فضا از هم انتقام بگیرند.
انتقاد کوروش تهامی از اظهارنظرهای هنرمندان در فضای مجازی

ممکن است بپسندید...