تساوی منچستر سیتی مقابل کریستال پالاس/ تیم پپ از شکست فرار کرد

تساوی منچستر سیتی مقابل کریستال پالاس/ تیم پپ از شکست فرار کرد
تیم فوتبال منچستر سیتی در آخرین بازی خود در سال ۲۰۱۷ برابر کریستال پالاس متوقف شد.

تساوی منچستر سیتی مقابل کریستال پالاس/ تیم پپ از شکست فرار کرد

تیم فوتبال منچستر سیتی در آخرین بازی خود در سال ۲۰۱۷ برابر کریستال پالاس متوقف شد.
تساوی منچستر سیتی مقابل کریستال پالاس/ تیم پپ از شکست فرار کرد

ممکن است بپسندید...