سخنرانی کریمی قدوسی و رسایی در علوم پزشکی مشهد به زمان دیگری موکول شد

سخنرانی کریمی قدوسی و رسایی در علوم پزشکی مشهد به زمان دیگری موکول شد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نظر به شرايط كنوني مشهد و نياز به مطالبه دانشجویان و جريان انقلابي جهت دفاع از مردم مظلوم و مستضعفان سخنراني حجت‌الاسلام رسایی و کریمی قدوسی، به زمان ديگري موكول شد.

سخنرانی کریمی قدوسی و رسایی در علوم پزشکی مشهد به زمان دیگری موکول شد

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نظر به شرايط كنوني مشهد و نياز به مطالبه دانشجویان و جريان انقلابي جهت دفاع از مردم مظلوم و مستضعفان سخنراني حجت‌الاسلام رسایی و کریمی قدوسی، به زمان ديگري موكول شد.
سخنرانی کریمی قدوسی و رسایی در علوم پزشکی مشهد به زمان دیگری موکول شد

ممکن است بپسندید...