صادرات غیرنفتی کشور کاهش یافت/ چه کالا‌های بیشتر به کشور وارد می‌شود؟

صادرات غیرنفتی کشور کاهش یافت/ چه کالا‌های بیشتر به کشور وارد می‌شود؟
گمرک ايران اعلام کرد: مجموع صادرات غيرنفتي ايران در 9 ماهه سال‌جاري به 31 ميليارد و 640 ميليون دلار رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل­ 2.39 درصد کاهش داشته است.

صادرات غیرنفتی کشور کاهش یافت/ چه کالا‌های بیشتر به کشور وارد می‌شود؟

گمرک ايران اعلام کرد: مجموع صادرات غيرنفتي ايران در 9 ماهه سال‌جاري به 31 ميليارد و 640 ميليون دلار رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل­ 2.39 درصد کاهش داشته است.
صادرات غیرنفتی کشور کاهش یافت/ چه کالا‌های بیشتر به کشور وارد می‌شود؟

ممکن است بپسندید...