پنج فرمان امنیتی برای گذر از آشوب/ آرامش و هوشیاری، کلید عبور از فتنه جدید

پنج فرمان امنیتی برای گذر از آشوب/ آرامش و هوشیاری، کلید عبور از فتنه جدید
بیشتر آن جماعتی که شیشه می‌شکنند و زباله آتش می‌زنند، برای چنین روزی آموزش دیده‌اند. آن‌ها آمده اند تا بلوا کنند و اگر توانستند، زخمی و یا کشته‌ای هم از جمعیت کنجکاو حاضر در صحنه بگیرند.

پنج فرمان امنیتی برای گذر از آشوب/ آرامش و هوشیاری، کلید عبور از فتنه جدید

بیشتر آن جماعتی که شیشه می‌شکنند و زباله آتش می‌زنند، برای چنین روزی آموزش دیده‌اند. آن‌ها آمده اند تا بلوا کنند و اگر توانستند، زخمی و یا کشته‌ای هم از جمعیت کنجکاو حاضر در صحنه بگیرند.
پنج فرمان امنیتی برای گذر از آشوب/ آرامش و هوشیاری، کلید عبور از فتنه جدید

ممکن است بپسندید...