بازگشت بورس به مدار رشد بعد از سقوط ۲روزه/ شاخص بورس ۶۴۶ واحد رشد کرد

بازگشت بورس به مدار رشد بعد از سقوط ۲روزه/ شاخص بورس ۶۴۶ واحد رشد کرد
بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات یازدهمین روز دی ماه سال جاری با 646 واحد رشد به پله 96 هزار و 207 واحدی صعود کرد.

بازگشت بورس به مدار رشد بعد از سقوط ۲روزه/ شاخص بورس ۶۴۶ واحد رشد کرد

بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات یازدهمین روز دی ماه سال جاری با 646 واحد رشد به پله 96 هزار و 207 واحدی صعود کرد.
بازگشت بورس به مدار رشد بعد از سقوط ۲روزه/ شاخص بورس ۶۴۶ واحد رشد کرد

ممکن است بپسندید...