ردپای سلطنت‌طلبان در اغتشاشات گرگان/ مردم در گوشه خیابان نظاره‌گر بودند

ردپای سلطنت‌طلبان در اغتشاشات گرگان/ مردم در گوشه خیابان نظاره‌گر بودند
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به برهم زدن نظم و امنیت گرگان توسط آشوبگران گفت: ردپای سلطنت‌طلبان در اغتشاشات گرگان دیده می‌‌شد و هیچ‌گونه شعاری برای مطالبات اقتصادی سرداده نشد.

ردپای سلطنت‌طلبان در اغتشاشات گرگان/ مردم در گوشه خیابان نظاره‌گر بودند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با اشاره به برهم زدن نظم و امنیت گرگان توسط آشوبگران گفت: ردپای سلطنت‌طلبان در اغتشاشات گرگان دیده می‌‌شد و هیچ‌گونه شعاری برای مطالبات اقتصادی سرداده نشد.
ردپای سلطنت‌طلبان در اغتشاشات گرگان/ مردم در گوشه خیابان نظاره‌گر بودند

ممکن است بپسندید...