روز بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود

روز بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود
پنجمین جشن روز بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز‌های دوشنبه و سه شنبه ۱۴ و ۱۵ اسفند ۹۶ برگزار می‌شود.

روز بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود

پنجمین جشن روز بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز‌های دوشنبه و سه شنبه ۱۴ و ۱۵ اسفند ۹۶ برگزار می‌شود.
روز بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود

ممکن است بپسندید...