صلح وقتی معنی دارد که خارجی‌ها افغانستان را ترک کنند

صلح وقتی معنی دارد که خارجی‌ها افغانستان را ترک کنند
سخنگوی طالبان در واکنش به درخواست وزیر خارجه چین مبنی بر پیوستن این گروه به روند صلح اعلام کرد صلح در افغانستان زمانی معنی پیدا می‌کند که نیرو‌های خارجی افغانستان را ترک کنند.

صلح وقتی معنی دارد که خارجی‌ها افغانستان را ترک کنند

سخنگوی طالبان در واکنش به درخواست وزیر خارجه چین مبنی بر پیوستن این گروه به روند صلح اعلام کرد صلح در افغانستان زمانی معنی پیدا می‌کند که نیرو‌های خارجی افغانستان را ترک کنند.
صلح وقتی معنی دارد که خارجی‌ها افغانستان را ترک کنند

ممکن است بپسندید...