لشگری درگذشت

لشگری درگذشت
منوچهر لشگری، آهنگساز، نوازنده ویلن و فلوت کشورمان، ظهر امروز (دوشنبه 11 دی) دارفانی را وداع گفت.

لشگری درگذشت

منوچهر لشگری، آهنگساز، نوازنده ویلن و فلوت کشورمان، ظهر امروز (دوشنبه 11 دی) دارفانی را وداع گفت.
لشگری درگذشت

ممکن است بپسندید...