هری کین آقای گل لیگ جزیره در سال ۲۰۱۷

هری کین آقای گل لیگ جزیره در سال ۲۰۱۷
مهاجم تاتنهام با به ثمر رساندن ۳۹ گل در صدر گلزنان برتر سال ۲۰۱۷ در جزیره ایستاد.

هری کین آقای گل لیگ جزیره در سال ۲۰۱۷

مهاجم تاتنهام با به ثمر رساندن ۳۹ گل در صدر گلزنان برتر سال ۲۰۱۷ در جزیره ایستاد.
هری کین آقای گل لیگ جزیره در سال ۲۰۱۷

ممکن است بپسندید...