هم‌اکنون ۱۹ نشریه در علوم پزشکی بجنورد فعال است

هم‌اکنون ۱۹ نشریه در علوم پزشکی بجنورد فعال است
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد گفت: هم‌اکنون ۱۹ نشریه در دانشگاه فعال است و به نسبت سال گذشته رشد قابل توجه ۱۰۰ درصدی داشته است.

هم‌اکنون ۱۹ نشریه در علوم پزشکی بجنورد فعال است

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد گفت: هم‌اکنون ۱۹ نشریه در دانشگاه فعال است و به نسبت سال گذشته رشد قابل توجه ۱۰۰ درصدی داشته است.
هم‌اکنون ۱۹ نشریه در علوم پزشکی بجنورد فعال است

ممکن است بپسندید...