کشته شدن شش نفر در ناآرامی‌های تویسرکان تکذیب شد

کشته شدن شش نفر در ناآرامی‌های تویسرکان تکذیب شد
یک مقام مسئول در تویسرکان خبر کشته شدن شش نفر در تجمعات روز گذشته این شهر را تکذیب کرد.

کشته شدن شش نفر در ناآرامی‌های تویسرکان تکذیب شد

یک مقام مسئول در تویسرکان خبر کشته شدن شش نفر در تجمعات روز گذشته این شهر را تکذیب کرد.
کشته شدن شش نفر در ناآرامی‌های تویسرکان تکذیب شد

ممکن است بپسندید...