۳ نفر در حوادث تویسرکان کشته شده‌اند

۳ نفر در حوادث تویسرکان کشته شده‌اند
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: شامگاه یکشنبه ۳ نفر در حوادث تویسرکان کشته شدند.

۳ نفر در حوادث تویسرکان کشته شده‌اند

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: شامگاه یکشنبه ۳ نفر در حوادث تویسرکان کشته شدند.
۳ نفر در حوادث تویسرکان کشته شده‌اند

ممکن است بپسندید...