بیانیه وزارت خارجه انگلیس درباره آشوب‌های اخیر در ایران

بیانیه وزارت خارجه انگلیس درباره آشوب‌های اخیر در ایران
وزارت خارجه انگلیس با صدور بیانیه‌ای به اغتشاشات چند روز اخیر در ایران واکنش نشان داد.

بیانیه وزارت خارجه انگلیس درباره آشوب‌های اخیر در ایران

وزارت خارجه انگلیس با صدور بیانیه‌ای به اغتشاشات چند روز اخیر در ایران واکنش نشان داد.
بیانیه وزارت خارجه انگلیس درباره آشوب‌های اخیر در ایران

ممکن است بپسندید...