دستگیری قاتل دو شهروند درودی /بزودی اطلاعات تکمیلی اعلام می‌شود

دستگیری قاتل دو شهروند درودی /بزودی اطلاعات تکمیلی اعلام می‌شود
سربازان گمنام امام زمان (عج) قاتل شهروند درودی را دستگیر کردند.

دستگیری قاتل دو شهروند درودی /بزودی اطلاعات تکمیلی اعلام می‌شود

سربازان گمنام امام زمان (عج) قاتل شهروند درودی را دستگیر کردند.
دستگیری قاتل دو شهروند درودی /بزودی اطلاعات تکمیلی اعلام می‌شود

ممکن است بپسندید...