سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران به تعویق افتاد

سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران به تعویق افتاد
درپی تماس تلفنی رؤسای جمهور فرانسه و ایران، وزیر خارجه فرانسه سفر خود به ایران را به تعویق انداخت.

سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران به تعویق افتاد

درپی تماس تلفنی رؤسای جمهور فرانسه و ایران، وزیر خارجه فرانسه سفر خود به ایران را به تعویق انداخت.
سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران به تعویق افتاد

ممکن است بپسندید...