میزبانی سینماهای کشور با 6 هزار صندلی از تماشاگران جشنواره فجر

میزبانی سینماهای کشور با 6 هزار صندلی از تماشاگران جشنواره فجر
به گفته سخنگوی شورایعالی تهیه‌کنندگان، در طول برگزاری سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر شش هزار صندلی برای اکران‌های مردمی در نظر گرفته می‌شود.

میزبانی سینماهای کشور با 6 هزار صندلی از تماشاگران جشنواره فجر

به گفته سخنگوی شورایعالی تهیه‌کنندگان، در طول برگزاری سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر شش هزار صندلی برای اکران‌های مردمی در نظر گرفته می‌شود.
میزبانی سینماهای کشور با 6 هزار صندلی از تماشاگران جشنواره فجر

ممکن است بپسندید...