هجوم کامیون به عابران پیاده در سانفرانسیسکو/ ۷ نفر مجروح شدند

هجوم کامیون به عابران پیاده در سانفرانسیسکو/ ۷ نفر مجروح شدند
برخورد یک کامیون با عابران پیاده و یک خودرو سواری در شهر سانفرانسیسکو آمریکا دست‌کم ۷ زخمی برجای گذاشت.

هجوم کامیون به عابران پیاده در سانفرانسیسکو/ ۷ نفر مجروح شدند

برخورد یک کامیون با عابران پیاده و یک خودرو سواری در شهر سانفرانسیسکو آمریکا دست‌کم ۷ زخمی برجای گذاشت.
هجوم کامیون به عابران پیاده در سانفرانسیسکو/ ۷ نفر مجروح شدند

ممکن است بپسندید...