۴۱۰۷ نفر از دانشگاهیان وزارت بهداشت به عتبات اعزام می‌شوند

۴۱۰۷ نفر از دانشگاهیان وزارت بهداشت به عتبات اعزام می‌شوند
رئیس ستاد عتبات دانشگاهیان کشور از اختصاص ۴۹ کاروان مستقل برای اعزام دانشگاهیان وزارت بهداشت خبر داد و گفت: ۴۱۰۷ نفر از دانشگاهیان وزارت بهداشت در هجدهمین دوره عتبات اعزام خواهند شد.

۴۱۰۷ نفر از دانشگاهیان وزارت بهداشت به عتبات اعزام می‌شوند

رئیس ستاد عتبات دانشگاهیان کشور از اختصاص ۴۹ کاروان مستقل برای اعزام دانشگاهیان وزارت بهداشت خبر داد و گفت: ۴۱۰۷ نفر از دانشگاهیان وزارت بهداشت در هجدهمین دوره عتبات اعزام خواهند شد.
۴۱۰۷ نفر از دانشگاهیان وزارت بهداشت به عتبات اعزام می‌شوند

ممکن است بپسندید...