۶ پیامد منفی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای/ وزارت صمت کوتاهی می‌کند؛ مجلس هم نظارتی ندارد

۶ پیامد منفی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای/ وزارت صمت کوتاهی می‌کند؛ مجلس هم نظارتی ندارد
معروف‌ترین پرونده قاچاق سازمان یافته با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ورود خودرو‌های لوکس پورشه به نام یک پیرزن روستایی بود که مبلغ ۲۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی هم به دنبال داشت.

۶ پیامد منفی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای/ وزارت صمت کوتاهی می‌کند؛ مجلس هم نظارتی ندارد

معروف‌ترین پرونده قاچاق سازمان یافته با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ورود خودرو‌های لوکس پورشه به نام یک پیرزن روستایی بود که مبلغ ۲۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی هم به دنبال داشت.
۶ پیامد منفی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای/ وزارت صمت کوتاهی می‌کند؛ مجلس هم نظارتی ندارد

ممکن است بپسندید...