رضا رشیدپور دبیر یک جشنواره شد!

رضا رشیدپور دبیر یک جشنواره شد!
معاون سیمای رسانه ملی در مراسمی احکام اعضای هیات داوران چهارمین جشنواره جام جم را اعطا و از سایت این جشنواره رونمایی کرد.

رضا رشیدپور دبیر یک جشنواره شد!

معاون سیمای رسانه ملی در مراسمی احکام اعضای هیات داوران چهارمین جشنواره جام جم را اعطا و از سایت این جشنواره رونمایی کرد.
رضا رشیدپور دبیر یک جشنواره شد!

ممکن است بپسندید...