ماکرون: باید به گفت‌وگو با ایران ادامه دهیم

ماکرون: باید به گفت‌وگو با ایران ادامه دهیم
رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید ضروری است که کانال گفت‌وگو‌های دیپلماتیک با ایران حفظ شود.

ماکرون: باید به گفت‌وگو با ایران ادامه دهیم

رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید ضروری است که کانال گفت‌وگو‌های دیپلماتیک با ایران حفظ شود.
ماکرون: باید به گفت‌وگو با ایران ادامه دهیم

ممکن است بپسندید...