معاون نخست‌وزیر ترکیه: آشوب در ایران، به ضرر منطقه است

معاون نخست‌وزیر ترکیه: آشوب در ایران، به ضرر منطقه است
«بکر بوزداغ» معاون نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرده که «آشوب در ایران نه تنها به مردم این کشور بلکه به کل منطقه می‌تواند آسیب بزند».

معاون نخست‌وزیر ترکیه: آشوب در ایران، به ضرر منطقه است

«بکر بوزداغ» معاون نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرده که «آشوب در ایران نه تنها به مردم این کشور بلکه به کل منطقه می‌تواند آسیب بزند».
معاون نخست‌وزیر ترکیه: آشوب در ایران، به ضرر منطقه است

ممکن است بپسندید...