آمریکا بار دیگر ایران را «ناقض آزادی‌های مذهبی» خواند

آمریکا بار دیگر ایران را «ناقض آزادی‌های مذهبی» خواند
وزارت خارجه آمریکا در گزارش جدید خود، ایران و 9 کشور دیگر را به نقض آزادی‌های مذهبی متهم کره و البته با توجه به درج نام سعودی‌ها، در انتهای گزارش گفته که برخی در حال بهبود عملکرد خود هستند.

آمریکا بار دیگر ایران را «ناقض آزادی‌های مذهبی» خواند

وزارت خارجه آمریکا در گزارش جدید خود، ایران و 9 کشور دیگر را به نقض آزادی‌های مذهبی متهم کره و البته با توجه به درج نام سعودی‌ها، در انتهای گزارش گفته که برخی در حال بهبود عملکرد خود هستند.
آمریکا بار دیگر ایران را «ناقض آزادی‌های مذهبی» خواند

ممکن است بپسندید...