حماسه روز گذشته صف‌های مردم را از آشوبگران جدا کرد/ دغدغه نمایندگان بیکاری و گرانی است

حماسه روز گذشته صف‌های مردم را از آشوبگران جدا کرد/ دغدغه نمایندگان بیکاری و گرانی است
نماینده مردم ایلام گفت: اعتراض با اغتشاش متفاوت است بنابراین باید صف معترضین از مغتششین جدا شود.

حماسه روز گذشته صف‌های مردم را از آشوبگران جدا کرد/ دغدغه نمایندگان بیکاری و گرانی است

نماینده مردم ایلام گفت: اعتراض با اغتشاش متفاوت است بنابراین باید صف معترضین از مغتششین جدا شود.
حماسه روز گذشته صف‌های مردم را از آشوبگران جدا کرد/ دغدغه نمایندگان بیکاری و گرانی است

ممکن است بپسندید...