نامه اعتراضی ایران به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت بدنبال مداخلات آمریکا در امور داخلی کشور

نامه اعتراضی ایران به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت بدنبال مداخلات آمریکا در امور داخلی کشور
نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای اعتراضی به دبیرکل و رئیس شورای امنیت اقدامات مداخله‌جویانه فاحش دولت آمریکا در امور داخلی کشورمان را در تناقض با قواعد آمره حقوق بین‌الملل و برخلاف اصول و اهداف منشور ملل متحد خواند.

نامه اعتراضی ایران به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت بدنبال مداخلات آمریکا در امور داخلی کشور

نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای اعتراضی به دبیرکل و رئیس شورای امنیت اقدامات مداخله‌جویانه فاحش دولت آمریکا در امور داخلی کشورمان را در تناقض با قواعد آمره حقوق بین‌الملل و برخلاف اصول و اهداف منشور ملل متحد خواند.
نامه اعتراضی ایران به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت بدنبال مداخلات آمریکا در امور داخلی کشور

ممکن است بپسندید...