همه می‌دانستند آقای منتظری در ساده‌لوحی شاخص است

همه می‌دانستند آقای منتظری در ساده‌لوحی شاخص است
رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی با بیان اینکه امام احساس کردند بعد از ایشان منتظری در مشت یک جریان قدرت‌طلب قرار می‌گیرد و آن‌ها کارگردان انقلاب می‌شوند، گفت: در انقلاب کسی نبود که نداند آقای منتظری در ساده لوحی شاخص است.

همه می‌دانستند آقای منتظری در ساده‌لوحی شاخص است

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی با بیان اینکه امام احساس کردند بعد از ایشان منتظری در مشت یک جریان قدرت‌طلب قرار می‌گیرد و آن‌ها کارگردان انقلاب می‌شوند، گفت: در انقلاب کسی نبود که نداند آقای منتظری در ساده لوحی شاخص است.
همه می‌دانستند آقای منتظری در ساده‌لوحی شاخص است

ممکن است بپسندید...