36 کشته و زخمی در انفجار افغانستان

36 کشته و زخمی در انفجار افغانستان
انفجار انتحاری در پایتخت افغانستان 11 کشته و 25 مجروح به‌جای گذاشت.

36 کشته و زخمی در انفجار افغانستان

انفجار انتحاری در پایتخت افغانستان 11 کشته و 25 مجروح به‌جای گذاشت.
36 کشته و زخمی در انفجار افغانستان

ممکن است بپسندید...