ارتش سودان جنوبی حمله شورشیان در غرب جوبا را دفع کرد

ارتش سودان جنوبی حمله شورشیان در غرب جوبا را دفع کرد
ارتش سودان جنوبی حمله یک گروه مسلح وابسته به «ریک مشار» معاون سابق رئیس‌جمهور این کشور در غرب جوبا پایتخت این کشور را دفع

ارتش سودان جنوبی حمله شورشیان در غرب جوبا را دفع کرد

ارتش سودان جنوبی حمله یک گروه مسلح وابسته به «ریک مشار» معاون سابق رئیس‌جمهور این کشور در غرب جوبا پایتخت این کشور را دفع
ارتش سودان جنوبی حمله شورشیان در غرب جوبا را دفع کرد

ممکن است بپسندید...