اسناد درزیافته از میزان مبالغ دریافت شده شخصیت‌های یمنی ازعربستان در طول جنگ

اسناد درزیافته از میزان مبالغ دریافت شده شخصیت‌های یمنی ازعربستان در طول جنگ
برخی گروه‌های سعودی، فهرستی از شخصیت‌های یمنی منتشر کرد که پس از آغاز حملات عربستان سعودی به یمن از این کشور مبالغی را دریافت کرده بودند.

اسناد درزیافته از میزان مبالغ دریافت شده شخصیت‌های یمنی ازعربستان در طول جنگ

برخی گروه‌های سعودی، فهرستی از شخصیت‌های یمنی منتشر کرد که پس از آغاز حملات عربستان سعودی به یمن از این کشور مبالغی را دریافت کرده بودند.
اسناد درزیافته از میزان مبالغ دریافت شده شخصیت‌های یمنی ازعربستان در طول جنگ

ممکن است بپسندید...